2% z dane

Ak nám chcete pomôcť pri výstavbe a činnosti múzea Na čiare, môžete nám poslať Vaše 2% z dane.

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Naše údaje :

Názov: Na čiare

Forma: Občianske združenie

Rok registácie: 2020

Registračné číslo: VVS/1-900/90-53213

Adresa :Lekárovce 453, 07254, Slovenská republika.

Č.ú.: IBAN: SK30 5600 0000 0070 5676 4001

Prima banka Slovensko a.s.

Ďakujeme