2% z dane

Ak nám chcete pomôcť pri výstavbe a činnosti múzea Na čiare, môžete nám poslať Vaše 2% z dane.

Naše bankové spojenie : SK3056000000007056764001

Ďakujeme